PaedDr. Petra Pávková

Nejde jen o vyhledání vlastních rodičů,
jde o proces hledání a porozumění sobě.

 

PeadDr. Petra PávkováJiž mnoho let se zabývá kontaktem dětí vyrůstajících v náhradních rodinách s jejich biologickými příbuznými.

Za posledních 12 let vyhledala biologické rodiče a připravila kontakt pro mnoho dětí i dospělých. Takřka vždy se v rámci hledání našli i další příbuzní - babičky, dědečkové, sourozenci, tety apod.

Jedno z prvních hledání, které realizovala, bylo vyhledání biologických rodičů a dalších příbuzných své adoptované dcery. Tato vlastní zkušenost a možnost zblízka vidět dlouhodobý pozitivní dopad na dítě je hlavním důvodem, proč se pomoci adoptovaným věnuje.

 

„Poznání vlastních kořenů je důležitým krokem
v našem sebepoznání.“

 

Životopis:

Vzdělání a další specializace

Pedagogická fakulta University Karlovy v Praze obor Speciální pedagogika –
učitelství, zaměření etopedie (ukončeno 1989)

 

Kurzy, výcviky

2017 Dyadic Developmental Psychotherapy Level One and Two (Daniel Hughes)

2016 Odpovědi narativního přístupu na komplexní témata (M. O´Neil, Liz Todd)

2013 Ergoterapie a její využití v praxi (MAVO)

2012 Terapia hrou workshop (G. Landreth, Bratislava)

2012 Pokračovací seminář v oboru dyadické vývojové psychoterapie (Dr. D. Hughes)

2011 Krizová intervence (Občanské poradenské středisko, Hradec Králové, Mgr. M.Pešťáková)

2009 - 2010 Dyadická vývojová psychoterapie (Teorie attachmentu, poruchy attachmentu,
          Dr. A. Becker-Weidman, PhDr. P. Vrtbovská PhD)

2008, 2013 Základy mediace I. a II., Mediace pro pokročilé (Partners, PhDr. Dana Rabyňáková)

2007 Attachment Theory, DDP (Praha, D. Hughes, PhD)

2005,2006 Základy motivačních rozhovorů, Přímá práce s klientem (NATAMA, PhDr. P. Vrtbovská PhD.)

2005 Life Story Work (NATAMA, Ch. Clynch, G. Holden)

2004 Vyhodnocení případu dítěte v obtížné rodinné situaci (NATAMA)

 

Pracovní zkušenosti

2017 Lektor projektu "Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí"

         Témata: Zpracování historie dítěte, Kontakt dětí v NRP s jejich blízkými  

2015 a dále Metodik a konzultant asistovaných kontaktů, Dobrá rodina o. p. s.

2014 a dále externí pracovník v oblasti asistovaných kontaktů Rozum a cit z. s.

2005 - 2014 - odborná práce v organizaci NATAMA
- příprava a koordinace kontaktů dětí v NRP (náhradní rodinná péče) s jejich biologickými příbuznými
- skupinová příprava žadatelů o náhradní rodinnou péči (výcviky)
- individuální příprava žadatelů o náhradní rodinnou péči (vyhodnocování kompetencí,
  práce s kazuistikami)
- základní informování zájemců o NRP
- vyhodnocování dětí v obtížné životní situaci

1989 - 1990 - Obvodní ústav sociálních služeb v Praze 7
- péče o seniory

 

Created with CMS RedAks v.2.0

počkejte prosím...počkejte prosím...