PaedDr. Petra Pávková

Nejde jen o vyhledání vlastních rodičů,
jde o proces hledání a porozumění sobě.

 

PeadDr. Petra PávkováJiž mnoho let se zabývá kontaktem dětí vyrůstajících v náhradních rodinách s jejich biologickými příbuznými.

Za posledních 17 let vyhledala biologické rodiče a připravila kontakt pro mnoho dětí i dospělých. Takřka vždy se v rámci hledání našli i další příbuzní - babičky, dědečkové, sourozenci, tety apod.

Jedno z prvních hledání, které realizovala, bylo vyhledání biologických rodičů a dalších příbuzných své adoptované dcery. Tato vlastní zkušenost a možnost zblízka vidět dlouhodobý pozitivní dopad na dítě je hlavním důvodem, proč se pomoci adoptovaným věnuje.

 

„Poznání vlastních kořenů je důležitým krokem
v našem sebepoznání.“

 

Životopis:

Vzdělání a další specializace

Pedagogická fakulta University Karlovy v Praze obor Speciální pedagogika –
učitelství, zaměření etopedie (ukončeno 1989)

 

Kurzy, výcviky, konference

2021 Facilitating Therapeutic Group Work with Parents of Children Who Have
Experienced Developmental Trauma (Kim Golding)

2021 Kontakt a identita dítěte v náhradní rodinné péči, Amalthea

2019 Mezinárodní konference UMPOD Brno - Příběhy mezinárodní adopce

přednáška: "Kontakt osvojených dětí s biologickou rodinou jako nástroj pro rozvoj

zdravé identity dítěte"

2018 Mezinárodní konference UMPOD Brno - Search for the origin of adopted children

přednáška: "The Importance of Biological Roots for the Adoptees"

2018 Úvod do terapie hrou (Zuzana Tatárová, Viera Hojnošová)

2018 Úvod do Theraplay (Saara Sallo, Hanna Limpi)

2017 Dyadic Developmental Psychotherapy Level One and Two (Daniel Hughes)

2016 Odpovědi narativního přístupu na komplexní témata (M. O´Neil, Liz Todd)

2013 Ergoterapie a její využití v praxi (MAVO)

2012 Terapia hrou workshop (G. Landreth, Bratislava)

2012 Pokračovací seminář v oboru dyadické vývojové psychoterapie (Dr. D. Hughes)

2011 Krizová intervence (Občanské poradenské středisko, Hradec Králové, Mgr. M.Pešťáková)

2009 - 2010 Dyadická vývojová psychoterapie (Teorie attachmentu, poruchy attachmentu,
Dr. A. Becker-Weidman, PhDr. P. Vrtbovská PhD)

2008, 2013 Základy mediace I. a II., Mediace pro pokročilé (Partners, PhDr. Dana Rabyňáková)

2007 Attachment Theory, DDP (Praha, D. Hughes, PhD)

2005,2006 Základy motivačních rozhovorů, Přímá práce s klientem (NATAMA, PhDr. P. Vrtbovská PhD.)

2005 Life Story Work (NATAMA, Ch. Clynch, G. Holden)

2004 Vyhodnocení případu dítěte v obtížné rodinné situaci (NATAMA)

 

Pracovní zkušenosti

2021 Odborný vedoucí projektu MPSV, podpora osvojitelů, zájemců o náhradní rodinnou péči a péče třetí osoby, Dobrá rodina o. p. s.

od 2020 – Lektor výcviku organizace ATTA z.s.: „Komplexní vzdělávací program zaměřený
na problematiku práce s dětmi vyrůstajícími mimo náhradní rodinu“ (akreditováno MPSV)

2018 – 2021 Lektor výcviku organizace SOS vesniček: „Výcviku pro odborníky pracující s dětmi, které trpí poruchami attachmentu“

2018 Odborný vedoucí projektu MPSV, podpora osvojitelů, zájemců o náhradní rodinnou péči a péče třetí osoby

2017 Lektor projektu MPSV "Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí"

Témata: Zpracování historie dítěte, Kontakt dětí v NRP s jejich blízkými

2015 a dále Metodik a konzultant asistovaných kontaktů, Dobrá rodina o. p. s.

2014 a dále externí pracovník v oblasti asistovaných kontaktů Rozum a cit z. s.

2005 - 2014 - odborná práce v organizaci NATAMA
- příprava a koordinace kontaktů dětí v NRP (náhradní rodinná péče) s jejich biologickými příbuznými
- skupinová příprava žadatelů o náhradní rodinnou péči (výcviky)
- individuální příprava žadatelů o náhradní rodinnou péči (vyhodnocování kompetencí,
práce s kazuistikami)
- základní informování zájemců o NRP
- vyhodnocování dětí v obtížné životní situaci

1989 - 1990 - Obvodní ústav sociálních služeb v Praze 7
- péče o seniory

 Created with CMS RedAks v.2.0

počkejte prosím...počkejte prosím...