S čím můžeme pomoci

Kontaktování příbuzných a odborná pomoc při setkání s nimi.

Poradenství, jak najít kontakt na biologické rodiče a další příbuzné.

Kontaktování biologických rodičů a dalších příbuzných.

Odborná pomoc při kontaktu s biologickými příbuznými
pro adoptované dospělé i děti.

 

S čím můžeme pomociOdborná pomoc pro dospělé adoptované

 • Poradenství zda vyhledat biologické rodiče a jakým způsobem postupovat.
 • Vlastní kontaktování biologických rodičů.
 • Zorganizování vašeho prvního kontaktu s biologickým rodičem (včetně přípravy obou stran na kontakt a doprovázení při prvním kontaktu).
 • Poradenství v případě obtíží či nejasností v průběhu dalších kontaktů s biologickým rodičem.

 

Vždy se postupuje po malých krocích a tak rychle, jak to vyhovuje klientovi. Každý krok se dopředu konzultuje s klientem.

Diskrétnost je samozřejmostí.

 

Postup při hledání a navázání kontaktu (u dospělých adoptovaných) s jejich biologickým rodičem či dalším příbuzným:

 • Shromáždění dostupných podkladů (původní rodný list, informace z matriky, soudní rozhodnutí apod.) s pomocí klienta. Zjištění současného kontaktu na hledaného. Tato fáze může trvat různě dlouho, někdy je potřeba osobně dojet do bydliště, kde hledaný bydlel, doptat se sousedů nebo na úřadě. Někdy pomůže nepatrná zmínka v nějakém dokumentu. Stává se, že se hledaného nepodaří nalézt, jde ale o výjimky.
 • Hledaná osoba je nejprve kontaktována poradcem. Ten zjistí co nejvíce informací jak z historie, tak ze současnosti, vysvětlí dotyčnému, jaký je možný postup, zjistí jeho pohled na věc. Sdělí vyhledanému příbuznému o klientovi ty informace, na kterých se s klientem předem domluvil. Někdy získá fotografii případně dopis či vzkaz.
 • Zjištěné informace poradce předá klientovi. Klient se sám rozhoduje, jak pokračovat, zda začít písemným kontaktem, telefonicky nebo osobním kontaktem. Na první setkání poradce klienta většinou doprovází. Toto setkání bývá pro obě strany velmi emočně náročné, a proto přítomnost a podporu obou stran poradcem doporučujeme.
 • V případě nějakých komplikací či nejistot je poradce dále k dispozici. Lze pokračovat dál v kontaktování dalších příbuzných (sourozenců, prarodičů apod.).

 

 

Pomoc adoptivním rodičům a jejich dětem

 • Když dítě chce poznat své biologické rodiče - nabízíme poradenství, zda a kdy k tomu přistoupit, jak zachovat bezpečí dítěte a adoptivní rodiny, doporučíme nejvhodnější postup při navazování kontaktu. Pomůžeme při vyhledání biologických rodičů a přípravě kontaktu (zvolení způsobu kontaktu - dopisem, telefonem, osobně, příprava obou stran na kontakt). Kontakt zrealizujeme. Umožníme uskutečnit jednorázový kontakt dítěte s biologickým rodičem bezpečně, případně i anonymně.
 • Pomůžeme při zjišťování zdravotní anamnézy a dalších informací o biologických rodičích dítěte při zachování anonymity adoptivní rodiny.
 • Poradíme, jak sdělit dítěti, že je adoptované, jak sdělit informace o jeho historii a rodině.
 • Získání vysvětlujícího dopisu od biologických rodičů pro dítě a jejich fotografií pro období, až se dítě začne ptát (pokud je biologický rodič ochoten spolupracovat). Pomoc při získání materiálů pro Knihu života. Pomoc při jejím vytváření.

 

Postup při kontaktu adoptovaného dítěte s jeho biologickým rodičem:

Postupuje se velmi podobně jako u dospělých klientů, ale s tou podmínkou, že adoptivní rodiče souhlasí s hledáním a kontaktem a aktivně se kontaktu účastní. Dítě potřebuje jejich podporu.

Kontakt by měl proběhnout pouze za situace, kdy se dítě cítí ve své rodině bezpečně, nemá vážnější potíže a neprochází právě složitějším obdobím.

Téměř nikdy dítě nepotřebuje další pravidelný kontakt. Většinou je spokojené, že svého biologického rodiče poznalo, má jeho fotky. Někdy je biologický rodič schopen říct dítěti, že to tenkrát byla jeho chyba, a ne chyba dítěte a že je rád, že vyrůstá s tak hodnými rodiči. Dítě pak může dál žít svůj dětský život, otázky jsou zodpovězeny.

Díky kontaktu přes třetí osobu je možno zachovat naprosté utajení příjmení dítěte a kontaktních údajů o adoptivní rodině.

 

Nenechte své adoptované dítě pátrat po svém původu samotné.

Podpořte ho a prožijte spolu tuto zásadní událost v jeho životě.

 

 

Created with CMS RedAks v.2.0

počkejte prosím...počkejte prosím...