Odkazy

Jak hledat biologické rodiče a jaké zdroje využít.

 

 

OdkazyZdroje hledání biologických rodičů

Matrika

Matrika se nachází v místě narození, většinou na obecním úřadě (systém matrik patří pod Ministerstvo vnitra).
V matrice je uvedeno jméno, datum narození a rodné číslo dotyčného a u toho jméno obou rodičů (nebo jenom jednoho, když druhý není v rodném listě uveden) a místo bydliště rodiče v době narození dítěte. Dále jsou tam uvedeny změny, např. otec dříve neuvedený se přihlásil k otcovství, osvojení (adopce) kým a kdy, změna jména a příjmení. Nic z předchozích zápisů se nemaže, vše zůstává.

V případě osvojení mohou nahlédnout do zápisu osvojitelé a po dovršení 12 let i osvojenec (!), pokud nebylo soudem rozhodnuto o utajení osvojení  (Zákon o matrikách ze dne 2.8.2000, §25). Je tedy možné, že samo dítě nad 12 let přijde na matriku a může nahlédnout do svého zápisu! 

Pokud bylo soudem rozhodnuto o utajení osvojení, může osvojenec nahlédnout do zápisu až po nabytí svéprávnosti (utajení osvojení je termín v novém občanském zákoníku - § 837 Utajení osvojení, v minulosti se ale nepoužíval).

https://portal.gov.cz/portal/obcan/situace/152/158/4253.html#obsah


Praktický postup: v úředních hodinách dojdete na matriku, sdělíte matrikářce, že chcete nahlédnout do svého zápisu. Na místě vyplníte jednoduchou žádost a zaplatíte 20 Kč. Pak můžete nahlédnout a učinit si poznámky.

 

Porodopis

Porodopis je dokumentace, která obsahuje informace o matce a novorozenci (většinou i čas narození), o průběhu porodu, průběhu hospitalizace, informované souhlasy a další náležitosti. Tyto dokumenty se archivují, a to zhruba od r. 1945, v archivech příslušných porodnic. Porodopis je uchovaný ve Sbírce listin - na hlavní matrice krajského města, kde se člověk narodil, jinak porodopis se musí uchovávat 40 let od narození v nemocnici.


Spis o dítěti v době adopce

Je uložen na obecním úřadě s rozšířenou působností, dle bydliště dítěte v době adopce. Bydliště dítěte je dáno bydlištěm rodičům, tedy je možné se orientovat údajem o bydlišti biologického rodiče uvedeného v matrice. Dle toho pak vyhledat příslušný úřad. Pokud ale biologický rodič měl poté další dítě, dál ho sledoval sociální úřad a rodič se přestěhoval, pak bude spis jinde a už není další vodítko, kde by mohl být. Žádný centrální registr nebo archiv neexistuje.

Ve spise je uvedeno mnoho dalších informací z doby před adopcí, tedy může být významný pro pochopení toho, co se tenkrát stalo.

Nyní je spis dle Občanského zákoníku dostupný pro občany nad 18 let. Je zachováván následujících 15 let po dosažení zletilosti. Je potřeba podat písemnou žádost, tato žádost nemá oficiální formulář (nový Občanský zákoník § 838).

 

Žádost o vyhledání osoby přes MV

Jde o oficiální formulář, kdy Ministerstvo vnitra kontaktuje hledanou osobu, ale nezaručuje, že se osoba ozve. Pouze je informována, že je hledána. Žádost o zprostředkování kontaktu je k dispozici na webových stránkách MVČR zprostředkování kontaktu.

Za žádost je nutné zaplatit 500 Kč. Žádost samotnou lze sice podat osobně na Ministerstvu vnitra i na jednotlivých obecních úřadech, nejlépe na oddělení matrik, ale v praxi nikdo z úředníků vůbec neví, o co se jedná a stojí to dost nervů :-). Jednodušší a plně funkční metoda je, že si připravíte obálku adresovanou na Ministerstvo vnitra a vyplníte formulář žádosti. Pak zajdete na poštu, kde si koupíte 500 Kč kolek, nalepíte ho na žádost, zároveň si necháte na žádosti ověřit svůj podpis (CzechPoint), žádost si v tomto stavu pro svou potřebu ofoťte a obálku doporučeně odešlete. Na většině pošt lze všechny úkony zařídit u jednoho okénka najednou.

 

Vyhledávající servery

www.facebook.com:

skupina Hledám ztracené kontakty, příbuzné, kamarády,...

skupina Ztraceni v adopci

 

www.ceskatelevize.cz/porady/10079901208-posta-pro-tebe/ (stránky Pošty pro tebe na ČT1)

https://www.lifestoryworks.org (jak vyrobit Knihu života pro dítě)

 

 

LITERATURA

Literatura o kontaktu adoptovaných dospělých, případně dětí s jejich biologickými příbuznými, v češtině zatím není. Vyšlo několik autobiografických knih o tomto tématu (viz níže) a postupně vycházejí kvalitní obecnější knihy o adopci.

V angličtině je tomuto tématu věnováno mnoho knih, níže je seznam těch, které můžeme doporučit a klientům zapůjčit.

 

V češtině:

K. Cairns, Bezpečná vazba mezi náhradními rodiči a dítětem, Portál, 2013

C. Gueguenová, Cesta ke šťastnému dětství, Rybka Publishers, 2014

E. Holá, Cesta k mým matkám, Jota, 2012

K. Purvis a spol., Dítě v nové rodině, Grada 2013

T. Štolbová, Dcera padajícího listí, Triton, 2014

 

V angličtině:

H. Argent, Staying Connected, Managing Contact Arrangements in Adoptions, BAAF 2002

J. Bailey, L. Giddens, The Adoption Reunion, 2001

D. Brodzinsky, M. Schechter, R. Henig, Being Adopted, Anchor Books, 1992

S. Eldridge, Twenty Things Adopted Kids Wish Their Adoptive Parents Knew, 1999

S. Eldridge S., Twenty Things Adoptive Parents Need to Succed, A Delta Book, 2009

ElisaMB@aol.com: Confessions of a Lost Mother, Gateway Press, 1996

K. Foli, J. Thompson, The Post-Adoption Blues, 2004

J. Gediman, L. Brown, Birth Bond, New Horizont Press, 1992

K. S. Golding, Using Stories to Build Bridges with Traumatized Children, Publishers 2014

D. Hughes, K. Golding, Creating loving attachment, 2012

D. Hughes, Building the Bonds of Attachment: Awakening Love in Deeply Traumatized Children,

K. King, Problem Child, Simon and Schuster, 2011

B. J. Lifton, Journey of the Adopted Self, HarperCollins Publishers, 1994

C. Macaskil, Safe Contact?, Russel House Publishing, 2002

B. P. Perry, The Boy Who Was Raised as a Dog, 2017

R. Rose, Life Story Therapy with Traumatized Children: A Model for Practice, Publishers 2012

R. Rose, T. Philpot, The Child Own Story, Life Story Work with Traumatized Children, Publishers 2005

M. Russell, Adoption Wisdom, Broken Branche production, USA, 1996

K. Silber, P. Peedlin, Dear Birthmother, Corona, 1998

P. Slaton, Reunited, St. Martin Griffin, 2012

J. Soll, Adoption Healing, Baltimore, 2005

J. Strauss, Birthright, Penguin Books, 1994

L. Sydney, E. Price, Facilitating Meaningful Contact in Adoption and Fostering, Jessica Kingsley Publishers 2014

S. de Toledo, D. Brown, Grandparents as Parents, The Guilford Press, 2013

L. Trinder, J. Feast and D. Howe, Adoption Reunion Handbook,

N. Verrier, The Primal Wound, Baltimore, 2009

J. Wolf, Secret Thoughts of an Adoptive Mother, 2000

K. Wrench, L. Naylor, Life Story Work with Children Who are Fostered or Adopted: Creative Ideas and Activities, Publishers 2013

 

FILMY

Dustbin Baby, UK, 2008

Instant Family, USA 2018

Losing Isaiah, USA, 1995

October Baby, USA, 2011

Philomena, Velká Británie, USA/ Francie, 2013

Prázdná kolébka (Oringes and Sunshines), UK, 2010

The Kids Are All Right, USA, 2010

Then She Found Me, USA, 2007

Three Identical Strangers, USA, 2018

Zrození šampiona (The Blind Side), USA 2009

 

Created with CMS RedAks v.2.0

počkejte prosím...počkejte prosím...