Rady a tipy

Zásady, které napomáhají zdárnému průběhu
kontaktu s příbuznými.

 

Připravenost

Rady a tipyNa kontakt s příbuznými je potřeba být citově nachystán/a. Kontakt může dopadnout všemi možnými způsoby a je potřeba nemít nereálná očekávání. Je možné, že osoba, kterou hledáte, není nyní v situaci, kdy by byla schopna s vámi komunikovat. Vy hledáte odpovědi na své otázky, vše ostatní berte jako bonus navíc.

 

Podpora

Při hledání biologických rodičů je důležitá podpora někoho blízkého. Přítomný profesionál díky zkušenostem rychle vyhodnocuje situaci a může vás bezpečně provést složitějšími okamžiky.

 

Respekt

Respektujeme situaci hledaného. Někdy o vaší existenci nikdo z jeho okolí neví a dotyčný se musí rozhodnout, jak s tím naloží. Někdy má pocity viny, bojí se, že budete vyčítat, zlobit se. Někdy potřebuje čas, někdy pochopení.

 

Správné načasování

Ne každá životní chvíle je vhodná pro hledání biologických rodičů. Potřebujete se cítit v rámci možností dobře, vyrovnaně a bezpečně. Pokud zrovna máte složitější období, raději vyčkejte na klidnější časy.

Na druhou stranu pro nalezení příbuzných nikdy není pozdě. Pokud se nechopíte příležitosti, můžete tak přijít o něco velmi významného ve svém životě.

 

Nemějte konkrétní očekávání

Pokud budete mít konkrétní představu, jak má setkání a případný vztah vypadat, budete pravděpodobně zklamáni. Každé setkání a následný vztah je  zcela jedinečný. Může to být příjemné, ale může to být i složité.

 

Seberte odvahu

Ať už setkání dopadne jakkoliv, naprostá většina adoptovaných je ráda, že hledání podnikla. Je lépe vědět pravdu, než dál tápat v nejistotě.

 

 

Desatero pro kontakt dítěte v adopci s jeho biologickým rodičem za podpory

adoptivních rodičů
 

Smysluplnost

Kontaktování biologické rodiny probíhá za účelem podpory a rozvoje zdravé identity dítěte, nikoliv za účelem navázání a rozvíjení vztahu mezi dítětem a biologickým rodičem. Kontakt s biologickou rodinou je jedním z nástrojů pro rozvoj identity dítěte.

 

Užitečnost

Kontakt je plánován a realizován tak, aby byl užitečný pro dítě, adoptivní rodiče i biologického rodiče.

 

Bezpečnost

Celý proces musí být bezpečný především pro dítě, ale též pro adoptivní i biologické rodiče. Bezpečnost zahrnuje také realizaci osobního kontaktu na neutrálním místě a nepředávání žádných kontaktních údajů, pokud s tím nesouhlasí jak adoptivní, tak biologičtí rodiče. Prostředníkem komunikace mezi adoptivní a biologickou rodinou je nezávislý odborník.

 

Zprostředkování

Kontakt se děje prostřednictvím nezávislého odborníka.

 

Podpora

Dítě, adoptivní rodiče i biologický rodič mají možnost požádat o odbornou pomoc nebo individuální podporu kdykoliv průběhu procesu. Dítě má plnu podporu od svých adoptivních rodičů, je též možná terapeutická podpora.

 

Vhodný čas

Kontakt je plánován v období, kdy dítě nezažívá jiné závažné stresové nebo akutní situace. Na kontakt musí být také připraveni adoptivní rodiče a biologický rodič. Adoptivní rodiče aktivně nabízejí dítěti možnost kontaktu s biologickým rodičem.

 

Postupné kroky

Proces kontaktování probíhá po malých a jednotlivých krocích tak, aby mělo dítě, adoptivní rodiče i biologický rodič dostatek času na zvládnutí situace, případně možnost proces zpomalit či zastavit.

 

Vzájemná úcta

Základem prospěšného kontaktu je vzájemná ohleduplnost a úcta. To zahrnuje také respekt k rozhodnutí dítěte, adoptivních rodičů i biologického rodiče, které mohou činit v průběhu procesu.

 

Přijetí

Adoptivní rodič je schopen přijmout svou identitu náhradního rodiče. Biologický rodič je schopen přijmou odpovědnost za situaci dítěte a nabídnout dítěti smysluplné odpovědi na jeho otázky.

 

Pravdivost

V celém procesu zní vždy pouze pravdivé informace. To zahrnuje i situace, že některé informace nejsou jednoduché, ale pracuje se s nimi tak, aby je dítě pochopilo na své úrovni věku, a mělo možnost se s nimi za podpory všech, případně i terapeuta, vyrovnat. Pokud nějaká informace není ověřená nebo se vůbec neví, též se to pravdivě sděluje.

(Zpracovala PaedDr. Petra Pávková a Mgr. Petr Míchal DiS., 2021)

 

 

 

 

 

Created with CMS RedAks v.2.0

počkejte prosím...počkejte prosím...